ιητροι φημη μεν πολλοι εργω δε παγχυ βαιοι (Ιπποκράτης)

Βιογραφικο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΑΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»

Γεννήθηκα το 1943 στην Λιβαδειά του νομού Βοιωτίας. Καταγωγή εκ πατρός Νάξος, εκ μητρός Σαντορίνη. Απεφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το έτος 1968 μετά εξαετή φοίτηση (1962-1968) (Πιστοποιητικό 1) Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία ως οπλίτης ιατρός  (1968-1970)

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

1970-1972.

Εκπλήρωση υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου στα νοσοκομεία Διδυμοτείχου και Σερρών (Πιστοποιητικά 2,3,4)

 • με μεσοδιάστημα 9 μηνών (Νοέμβριος 1970-Αύγουστος 1971) που υπηρέτησα ως ειδικευόμενος βοηθός στην παθολογική κλινική της Πολυκλινικής Αθηνών (Πιστοποιητικό 5), διότι
 • απολύθηκα από Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου που υπηρετούσα την υπηρεσία υπαίθρου ως μη νομιμόφρων, από την χούντα (11 Μαΐου 1971) (Πιστοποιητικό 6).

 

1972 Αύγουστος- 1973 Απρίλιος.

Μετεκπαιδεύτηκα στην παθολογία (senior house officer) στα νοσοκομεία Victoria Hospital  Romford και Edgware Hospital του Λονδίνου Πιστοποιητικά 7 και 8).

 

1973 Μάιος -1973 Νοέμβριος.

Υπηρέτησα ως ειδικευόμενος βοηθός στην Παθολογία στο Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός». (Πιστοποιητικό 9)

 

1974 Ιανουάριος – 1977 Ιούλιος.

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Παθολογία στις ΗΠΑ όπου υπηρέτησα ως οργανικός αμειβόμενος resident, senior resident στο Νοσοκομείο Morristown Memorial Hospital της Ιατρικής Σχολής Rutgers Medical School του  New Jersey των ΗΠΑ. (Πιστοποιητικά 10,11,12,13,14).

 • Στο Νοσοκομείο αυτό προσλήφθηκα ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις του ECFMG (Educational Council For Foreign Medical Graduates (Πιστοποιητικό 15)
 • Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης μου στο ανωτέρω νοσοκομείο και για ένα έτος (1976-1977) εξειδικεύθηκα στην λοιμωξιολογία  και την κλινική χημειοθεραπεία των λοιμώξεων υπό τον καθηγητή Albert Klainer(πιστοποιητικό 11,14).
 • Επίσης κατά την διάρκεια της παραμονής μου στο εν λόγω νοσοκομείο, το έτος 1975 και ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις, (FLEX: Federal Licensure Examinations) έλαβα την άδεια της ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος στην πολιτεία Washington, District of Columbia των ΗΠΑ (Πιστοποιητικό 16).

 

1977 Ιούλιος – 1979 Ιούνιος.

Με την επιστροφή μου στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1977:

·        Έλαβα τον τίτλο της ειδικότητας της Παθολογίας (Πιστοποιητικά 17,18)

·        και εν συνεχεία διορίσθηκα ως επιμελητής Παθολογίας στο νοσοκομείο « Ο Ευαγγελισμός», στο οποίο υπηρέτησα μέχρι τον Ιούνιο του 1979 (Πιστοποιητικό 19).

·        Τον Ιούλιο του 1978 αναγορεύθηκα διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Πιστοποιητικό 20)

 

1979 Ιούλιος- 1985 Νοέμβριος.

 • Τον Ιούλιο του 1979 μετά από πρόταση της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών και απόφαση της συγκλήτου του ιδίου πανεπιστημίου διορίσθηκα πανεπιστημιακός επιμελητήςστην τότε ονομαζόμενη Φυματιολογική κλινική του πανεπιστημίου Αθηνών  (Πιστοποιητικό 21)
 • Με την έναρξη της ισχύος του ν1268/16-7-82 εντάχθηκα στην βαθμίδα του λέκτορα (μόνιμος λέκτορας) της ιατρικής σχολής(ΦΕΚ 184/26.8.82 και ΦΕΚ 35/17.2.89ΦΕΚ) (Πιστοποιητικό 22) .
 • Το 1981 μετά από εξετάσεις έλαβα τον τίτλο ειδικότητας της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας (Πιστοποιητικό 23, 24).

 

1985 Νοέμβριος – έως σήμερα.

Τον Νοέμβριο του 1985 ύστερα από κρίση διορίσθηκα Διευθυντής του ΕΣΥ στην Α. Παθολογική κλινική του Κωνσταντοπούλειου ΠΓ νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα» στο οποίο και υπηρετώ μέχρι σήμερα. (Πιστοποιητικά 25, 26, 27, 28).

 • 1991 (Ιαν-Μαρτ. ). Μετεκπαίδευση στην Αγγλία (St. Bartholomew’s Hospital) Λονδίνο, (Πιστοποιητικό 29)
 • Την 17 Δεκεμβρίου 1990  η Γ.Σ. του Τμήματος της Ιατρικής με ανηγόρευσε παμψηφεί ως υφηγητή του μαθήματος της Φυματιολογίαςκαι διορίσθηκα ως άμισθος υφηγητής στις 20.5.1991 (ΦΕΚ 73) (Πιστοποιητικά 30)
 • και από την ίδια ημερομηνία εντάχθηκα σε μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή της Ιατρικής Σχολής (ΦΕΚ 103/10.7.91) (Πιστοποιητικά 31, 32).


ΙΙ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1.   Επίκουρος καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Πιστοποιητικά 31, 32)

2.   Υφηγητής του μαθήματος της Φυματιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πιστοποιητικό 30)

3.   Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πιστοποιητικό 20)

 

ΙΙΙ. ΠΤΥΧΙΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

1.   Πτυχίο Ιατρικής (Πιστοποιητικό 1)

2.   Diploma  ECFMG (Educational Council for Foreign Medical Graduates) (Πιστοποιητικό 15)

3.   Diploma FLEX (Federal Licensure Examination) ΗΠΑ (Πιστοποιητικό 16)

 

IV. ΤΙΤΛΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

1.       Τίτλος ειδικότητας Παθολογίας (1977) (Πιστοποιητικά 17, 18)

2.       Τίτλος ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας (1981) (Πιστοποιητικά 23, 24)

3.       Εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία (ΗΠΑ) (1977) (Πιστοποιητικά 11, 14)

 

V. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Νοσοκομειακός γιατρός από το 1970 έως σήμερα, υπηρέτησα σε όλες τις βαθμίδες της νοσοκομειακής ιεραρχίας (βοηθός, επιμελητής, διευθυντής). Αλλά και ως πανεπιστημιακός (λέκτορας, υφηγητής, επίκουρος καθηγητής) άσκησα πρωτίστως κλινικό έργο σε συνάρτηση με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό μου έργο.

 

Η κλινική την οποία διευθύνω χορηγεί πλήρη ειδικότητα Παθολογίας (5 έτη) από το 1985.

Πεποίθησή μου είναι ότι η Παθολογία αποτελεί την κυριότερη ειδικότητα και τον κορμό όλων των άλλων παθολογικών ειδικοτήτων και ως εκ τούτου δεν είναι εύκολη. Απαιτεί οξύνοια, μελέτη, εργατικότητα και δια βίου μάθηση.

Η εκπαίδευση των ειδικευομένων στην κλινική βασίζεται στις αρχές που αναπτύσσονται  στο κεφάλαιο ΧΙΙ που τιτλοφορείται «θέσεις για την εκπαίδευση των ειδικευομένων στην παθολογία» και επισυνάπτεται στο τέλος αυτού του βιογραφικού σημειώματος.

 

 

VI. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1.   Κλινική άσκηση στην Παθολογία των φοιτητών της ιατρικής σχολής Rutger’s Medical School, N. Jersey, ως Resident (οργανικός αμειβόμενος βοηθός) (1975-1977) (Πιστοποιητικό 11)

2.   Κλινική άσκηση και διδασκαλία του μαθήματος Λοιμώξεις Αναπνευστικού στους 5ετείς φοιτητές της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1980-1985) (Πιστοποιητικό 33, 34)

3.   Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στην Παθολογία ως Επιμελητής του νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός (1977-1979)

4.   Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών της Πανεπιστημιακής κλινικής του ΝΝΘΑ ως πανεπιστημιακός επιμελητής (1980-1985) (Πιστοποιητικό 34)

5.   Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στην Παθολογία ως Διευθυντής της Α. Παθολογικής κλινικής του Κωνσταντοπούλειου ΠΓΝ Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα» (1985- σήμερα).

6.   Κλινική άσκηση φοιτητών της προπαιδευτικής κλινικής του πανεπιστημίου Αθηνών (Καθηγητής Π. Σφηκάκης) ως Διευθυντής της Α. Παθολογικής κλινικής του Κωνσταντοπούλειου ΠΓΝ Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα» (1985- 1986) (Πιστοποιητικό 35).

7.   Κλινική άσκηση 5ετών φοιτητών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (1987) Καθηγητής Απόστολος Βαγενάκης (Πιστοποιητικό 35, 36, 37, 38, 39)

 

VII. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α. Ερευνητική εργασία που διενεργήθηκε κατά την διάρκεια της εκπαιδεύσεως μου στο ΜΜΗ των ΗΠΑ και αποτέλεσε το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής βάσει της οποίας αναγορεύθηκα διδάκτωρ της ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πιστοποιητικό 40).

Β. Ερευνητική εργασία ως υπεύθυνος ομάδος στο εργαστήριο της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής: καθηγητής Ι. Ιορδάνογλου) σχετικά με την αποκάλυψη πρώιμης βλάβης των μικρών αεραγωγών (Πιστοποιητικό 41) η οποία είχε ως αποτέλεσμα:

1.       Την ανάπτυξη αναίμακτης μεθόδου για τον υπολογισμό του νεκρού χώρου σε ηρεμία και άσκηση που αποτέλεσε και το θέμα της διατριβής μου επί υφηγεσία, βάσει της οποίας αναγορεύθηκα υφηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πιστοποιητικό 30) .

2.       Την διδακτορική διατριβή (υπό την επίβλεψή μου) της ιατρού κ. Χρυσοβέργη

3.       Την διδακτορική διατριβή (υπό την επίβλεψή μου) της ιατρού κ. Κατσούλη

4.       Την διδακτορική διατριβή (υπό την επίβλεψή μου) του ιατρού κ. Μιχαλόπουλου.

5.       Την διδακτορική διατριβή (υπό την επίβλεψή μου) του ιατρού κ. Καρδαρά

Γ. Για το λοιπό ερευνητικό μου έργο μέχρι σήμερα βλ. δημοσιεύσεις.

VIII. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Α. ΒΙΒΛΙΑ

1.       Ε. Ανευλαβής, (1979) Διάγνωσις και Θεραπεία Βακτηριδιακών Λοιμώξεων Εκδ. Λίτσας . (Πιστοποιητικό 42). Πρόλογος Καθηγητού Κ. Γαρδίκα, Καθηγητού Albert Klainer (Πιστοποιητικό  43, 44)

2.       Ε. Ανευλαβής, (1985) Χημειοθεραπεία Βακτηριδιακών Λοιμώξεων- Αντιμικροβιακά Φάρμακα Εκδ. Λίτσας. (Πιστοποιητικό 45)

3.       Ε. Ανευλαβής, (1986) Λοιμώξεις Αναπνευστικού. Φυματίωση Εκδ Παρισιάνος.(Πιστοποιητικό 46) Πρόλογος Επικ. Καθηγητού Χρυσ. Μελισηνού. (Πιστοποιητικό 47)

4.       Ε. Ανευλαβής, (1990) Κλινική Λοιμωξιολογία. Διάγνωση Θεραπεία Μικροβιακών Λοιμώξεων Εκδ Λίτσας. (Πιστοποιητικό 48). Πρόλογος Καθηγητού Γ. Δαϊκου (Πιστοποιητικό 49)

5.       Ε. Ανευλαβής, Σ. Φράγκου, (1991)  Εγχειρίδιο Διάγνωσης και Αντιμικροβιακής Θεραπείας των Λοιμώξεων Εκδ. Παρισιάνος. (Πιστοποιητικό 50)

6.       Ε. Ανευλαβής, (1993) Κλινική Λογική, Μεθοδολογία Λήψης Κλινικών Αποφάσεων και Λύσης κλινικών προβλημάτων Εκδ Μ. Παρισιάνου. (Πιστοποιητικό 51). Πρόλογος Καθηγητού Σπ. Μουλόπουλου (52).

Το βιβλίο αυτό (εξαντλημένο τώρα) έχει χορηγηθεί στους φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (καθηγητής κ. Λουκάς Σπάρος)

7.       Ε. Ανευλαβής, (1997) Κλινική Λοιμωξιολογία. Εκδ. Πασχαλίδης. (Πιστοποιητικό 53). Πρόλογος Καθηγητού Γ. Δαϊκου (54)

Το βιβλίο αυτό χορηγείται στους 3ετείς φοιτητές της Ιατρικής του πανεπιστημίου Κρήτης (Καθηγητής κ. Ιωάννης Τσελέντης.

8.       Ε. Ανευλαβής  (2000) Εγκόλπιο Αντιμικροβιακής Θεραπείας. Αντιμικροβιακά Φάρμακα. Εκδ. Πασχαλίδης (Πιστοποιητικό 55)

9.       Ε. Ανευλαβής (2001). Πνευμονίες. Διάγνωση και Θεραπεία. Εκδ. Πασχαλίδης. (Πιστοποιητικό 56)

10.   Sackett, Straus, Richardson, Haynes. Evidence Based Medicine, Μετάφραση Εισαγωγή Ελευθέριος Ανευλαβής. Ε (2002) Εκδ. Πασχαλίδης

11.   Ε. Ανευλαβής, Δ. Μπούρος (2003) Λοιμώξεις Αναπνευστικού. Πνευμονίες. Εκδόσεις Πασχαλίδης

 

Β. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1.       Διδακτορική διατριβή (Πιστοποιητικό 40)

2.       Διατριβή επί υφηγεσία (Πιστοποιητικό 41)

3.       Το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη. Ελληνική Εταιρία Χημείας –Κλινικής Βιοχημείας 1998 (Πιστοποιητικό 41α)

 

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ

81 δημοσιευμένες εργασίες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.

111 παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια ελληνικά και ξένα.

72 συμμετοχές σε στρογγυλά τραπέζια, ομιλητής σε συνέδρια.

 

ΙΧ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΙΑΤΡΕΙΩΝ – ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

1.       Τακτικό Εξωτερικό Πνευμονολογικό-Φυματιολογικό Ιατρείο (1987-1990) (Πιστοποιητικό (57, 58, 59)

2.       Δημιουργία Σπιρομετρικού εργαστηρίου (1989)  Α. Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝ «Η Αγία Όλγα» (Πιστοποιητικό 60, 61, 62)

3.       Ιατρείο Φυματιώσεως-Λοιμώξεων-ΑIDS (1992)  Α. Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝ «Η Αγία Όλγα» (Πιστοποιητικό 63)

4.       Τακτικό Εξωτερικό Φυματιολογικό Ιατρείο και Ιατρείο Λοιμώξεων (2000) (Πιστοποιητικό  64, 65).

 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.       Πρόεδρος Δ.Σ. Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων (νυν Δυτικής Αττικής) [1982-1984] (Πιστοποιητικό 66).

6.       Γενικός συντονιστής της Επιτροπής Εθνικού συνταγολογίου με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση (απόσπαση το Υ.Υ.Π. 1982-1984 ) και κύρια ευθύνη στην σύνταξη του Εθνικού συνταγολογίου (επιλογή απαραιτήτων φαρμακευτικών ουσιών, βάσει της αποτελεσματικότητάς τους, όπως αυτή προκύπτει από την ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας και μη συμπερίληψη φαρμακευτικών ουσιών οι οποίες είναι αναποτελεσματικές ή/και επικίνδυνες). (Πιστοποιητικά 67-72). Συμμετείχα ως γενικός συντονιστής της πρώτης επιτροπής υπό τον Καθηγητή Κ. Γαρδίκα (Πιστοποιητικό 72α) της οποίας οι εργασίες απετέλεσαν το υλικό επί του οποίου βασίσθηκε η δημιουργία του Εθνικού συνταγολογίου και όλες οι επόμενες, μέχρι σήμερα,  εκδόσεις του.

7.       Μέλος της επιτροπής εγκρίσεων του ΕΟΦ (1983, 1984) (Πιστοποιητικό 73)

8.       Μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΦ (1986) (Πιστοποιητικό 74)

9.       Μέλος της ομάδας εργασίας σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θράκης (1983) (Πιστοποιητικό 75)

10.   Συντονιστής ομάδας εργασίας Υπουργείου Υγείας για θέματα εμβολιασμών  (1984) (Πιστοποιητικό 76)

11.   Υπεύθυνος σε επίπεδο χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, REGIONAL OFFICE FOR EUROPE), για την πρόληψη των μεταδοτικών νοσημάτων και επιδημιολογική επιτήρηση (1984). (Πιστοποιητικό 77)

12.   Συντονιστής Εκπαίδευσης γιατρών της γενικής ιατρικής (1985) (Πιστοποιητικό 78)

13.   Πρόεδρος της ομάδας Λοιμώξεων-Φυματιώσεως της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας (1985) (Πιστοποιητικό 79)

14.   Τακτικό μέλος του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Επιλογής Γιατρών ΕΣΥ ως εκπρόσωπος του ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) από την έναρξη της λειτουργίας του (1985). (Πιστοποιητικό 80)

15.   Μέλος του ΣΚΕΙΟΠΝΙ (1999. Αναπληρωματικό μέλος) για την αλλεργιολογία, Παθολογία, Γενική ιατρική (Πιστοποιητικό 81)

16.   Μέλος της επιτροπής του ΚΕΣΥ για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση στα Λοιμώδη Νοσήματα και ανάγκης καθιέρωσης ειδικότητας, υποειδικότητας ή εξειδίκευσης  (1987) (Πιστοποιητικό 82)

17.   Μέλος της επιτροπής του ΚΕΣΥ για την αντιμετώπισης σωματικού στερητικού συνδρόμου σε χρήστες ναρκωτικών (1987) (Πιστοποιητικό 83)

18.   Μέλος της 6ης Μόνιμης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων  του Υπουργείου Εμπορίου (1981) (Πιστοποιητικό 84)

19.   Μέλος (αναπληρωματικό) της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Αθήνας (1999) (πιστοποιητικό 85)

20.   Υπεύθυνος συντονισμού για τον συντονισμό και έλεγχο εφαρμογής προγράμματος ανίχνευσης-δήλωσης και θεραπείας της φυματιώσεως στο Νοσοκομείο Αγ. Όλγα (1999) (πιστοποιητικό 86)

21.   Πρόεδρος Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου Αγία Όλγα (2001) (Πιστοποιητικό 87)

22.   Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης Διευθυντών ΕΣΥ (2002) (Πιστοποιητικό 88)

 

Ιανουάριος 2004

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ

Pages
Archives
Categories
 • No categories