ιητροι φημη μεν πολλοι εργω δε παγχυ βαιοι (Ιπποκράτης)

Ερευνητικό Έργο

Α. Ερευνητική εργασία που διενεργήθηκε κατά την διάρκεια της εκπαιδεύσεως μου στο ΜΜΗ των ΗΠΑ και αποτέλεσε το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής βάσει της οποίας αναγορεύθηκα διδάκτωρ της ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πιστοποιητικό 40).

Β. Ερευνητική εργασία ως υπεύθυνος ομάδος στο εργαστήριο της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής: καθηγητής Ι. Ιορδάνογλου) σχετικά με την αποκάλυψη πρώιμης βλάβης των μικρών αεραγωγών (Πιστοποιητικό 41) η οποία είχε ως αποτέλεσμα:

1.       Την ανάπτυξη αναίμακτης μεθόδου για τον υπολογισμό του νεκρού χώρου σε ηρεμία και άσκηση που αποτέλεσε και το θέμα της διατριβής μου επί υφηγεσία, βάσει της οποίας αναγορεύθηκα υφηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πιστοποιητικό 30) .

2.       Την διδακτορική διατριβή (υπό την επίβλεψή μου) της ιατρού κ. Χρυσοβέργη

3.       Την διδακτορική διατριβή (υπό την επίβλεψή μου) της ιατρού κ. Κατσούλη

4.       Την διδακτορική διατριβή (υπό την επίβλεψή μου) του ιατρού κ. Μιχαλόπουλου.

5.       Την διδακτορική διατριβή (υπό την επίβλεψή μου) του ιατρού κ. Καρδαρά

Γ. Για το λοιπό ερευνητικό μου έργο μέχρι σήμερα βλ. δημοσιεύσεις.

Pages
Archives
Categories
  • No categories